Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Teenuse kirjeldus

Infrastruktuur kui teenus (IaaS) võimaldab kasutada virtualiseeritud riistvara arvutusressursse – protsessorid (vCPU), mälu (RAM) ja salvestusmaht kõvakettal (HDD) teenusena. IaaS teenuse kasutamine võimaldab kliendil vabaneda oma riistvara ja hüperviisori haldamisest ning keskenduda tarkvaralistele lahendustele alates operatsioonisüsteemist.

Riigipilv pakub oma klientidele Iseteenindusportaali ja API kaudu virtuaalmasinate provisioneerimise võimalust.

Kliendid saavad "klikiga" käivitada teenusepakkuja poolt ettevalmistatud erineva konfiguratsiooniga virtuaalmasinaid, millele on võimalik lisada täiendavat andmesalvestusmahtu (virtuaalseid kettaid).
Lisaks on loodud virtuaalmasinate tõmmiste (snapshot) võimekus.

Riigipilv pakub 24/7 kasutajatuge ning kõik pöördumised kasutajatoe poole registreeritakse ja lahendatakse operatiivselt.

Riigipilve infrastruktuuri käideldavuse näitajad

Riigipilve infrastruktuuri käideldavuse näitajad on:
  • tööaeg: 24/7/365;
  • riigipilve käideldavuse tase: 99,9%;
  • lubatud planeerimata katkestuste arv aastas: 2;
  • lubatud planeeritud katkestuste arv aastas : 5.
Iga lokatsiooni alamkomponentide IaaS, PaaS ja SaaS teenuste käideldavuse näitajad määratakse eraldi.

  • Riigipilve klient käivitab kolme keskkonnaga rakenduse. Keskkonnad on: arendus- (development), eeltoodandu- (staging), toodangukeskkond (production).
  • Eel- ja toodangukeskkonnad töötavad kahes geograafiliselt erinevas asukohas, jagades sisevõrku.
  •  Sisemised vahendid (nt code repository, container registry, CI/CD) paigutatakse Riigipilves eraldi keskkondadesse.
  • Keskkonnad omavad avalikule Internetile juurdepääsu läbi riigiasutuste andmesidevõrgu. Lisaks on toodangukeskkond otseselt ühendatud kliendi enda võrguga.
  • Riigipilve spetsialistide abi on kaasatud, et kiirendada olemasolevate teenuste migratsiooni.

Riigipilve teenuste kättesaadavus tagatakse kliendile läbi RIKSiga kliendilepingute sõlmimise, mille järgselt avatakse kliendile juurdepääs Riigipilve Iseteeninduskeskkonda – portaali, mille kaudu klient saab vajaminevaid ressursse tellida ja oma ressursse hallata. Samuti on kliendil endal võimalus kaasata kolmandaid osapooli Iseteeninduskeskkonda (nt partnerettevõtet) administreerima oma ressursse.

Riigipilve eesmärk on pakkuda võimalikult palju teenuseid täielikult automatiseeritud kujul. On paratamatu, et mõningad neist vajavad täiendavaid tehnilise spetsialisti poolseid tegevusi (nt tugi migreerimisel või privaatühenduse loomine kliendi võrku).

IaaS teenus on olemuselt geneeriline ning suunatud rahuldamaks enamuse kliendibaasi vajadustest. Teenuse hinnastus on paindlik – klient tasub päevapõhiselt suurima tellitud VPC paketi (CPU/RAM/Storage) eest.  

Kõik toimingud, kaasa arvatud privaatpilvede loomine, on teostatavad API vahendusel ning integreeritavad kliendi CI/CD lahendustega.

Teenuse eelised

Riigipilve kliendid on sarnaselt kommertspilve pakutavale kogemusele vabastatud „alumiste“ IT tehnoloogiliste kihtide haldamisest (serveriruum, võrguseadmed, serverid, kettakastid, operatsioonisüsteemide ajakohased tõmmised).

Riigipilv võimaldab kliendil teenusega liitumisel kasutada loogiliselt eraldatud privaatset aadressruumi ning annab kliendile võimaluse läbi iseteenindusportaali operatiivselt luua ja hallata oma virtuaalmasinaid ja nendel olevaid teenuseid.

Riigipilv katab ära klientide jaoks andmekeskuse ISKE taseme auditeeritavuse vajaduse.

IaaS teenuse teenusetingimused leiad siit   

Teenuse maksumuse leiate Riigipilve teenuste hinnakirjast
Vaegnägijatele