Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Mis on Riigipilv?

Riigipilv on riigi poolt hallatav pilvekeskkond, mis võimaldab pakkuda avalikule sektorile keskseid pilvelahendusi ja nendega seotud teenuseid. Riigipilve arenduse eest vastutab Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (Riigi IT Keskus).

Riigipilve sihiks on muuta avalikud teenused ühtlasemaks, kiiremaks ja mugavamaks, järgides kõrgeid turvanõudeid ja Eesti digiühiskonna vajadusi ning võimaldada pikemas perspektiivis riigiasutuste säästlikumat majandamist.

Riigipilv vastab Eestis kehtestatud infosüsteemide turbemeetmete standardile kõige kõrgemale turvalisuse astmele (ISKE H), mis peab tagama IT-infrastruktuuri ja teabe (nt delikaatsed isikuandmed) konfidentsiaalsust ning terviklust.

Riigipilv on loodud  avaliku ja erasektori koostöös. Riigipilve teenuse omanik on alates 01.03.2022 Riigi IT Keskus.
Kuni 28.02.2022 vastutas Riigipilve eest Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (RIKS). RIKS nõukogu kiitis 06.11.2015.a heaks arengukava aastateks 2016-2020, milles oli seatud ülesandeks teostada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt loodud Riigipilve kontseptsiooni, võimaldades seeläbi avaliku ülesande täitjatel pakkuda senisest kvaliteetsemaid   e-teenuseid,   tagada   digitaalset  järjepidevust  ja  suuremat turvalisust. Sellele järgnes riigi pilveteenuste pilootprojekti teostamiseks kontsessiooni hanke ettevalmistamine ja läbiviimine vastavalt nõukogule tutvustatud ja nende poolt heaks kiidetud tegevuskavale. Teenuse loomiseks ja tarnimiseks olid kaasatud riigihanke abil konsortsium, kuhu kuulusid veel Cybernetica AS, Dell EMC, Ericsson Eesti AS, OpenNode OÜ ja Telia Eesti AS.  

Riigipilvega liitumine

Riigipilvega liitumine on lihtne! Selleks ei tule teha muud, kui veebis täita ja esitada liitumisavaldus. Loe lisaks...

Riigipilve eelised

Riigipilve eesmärgiks on avaliku sektori IT süsteemide kuluefektiivsus ning ka kvaliteedi oluline parandamine.

Korduma kippuvad küsimused

Kas Riigipilv on turvaline? Milline on Riigipilve kasu avalikule sektorile? Neile ja paljude teiste küsimuste kohta loe lisaks ...

RIIGIPILVE TEENUSEID USALDAVAD:


Vaegnägijatele