Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommenteeri

Ülevaade Riigipilve IaaS teenustest

Riigipilves pakutavate teenuste portfell on pidevas täienemises, et nii avaliku sektori organisatsioonid kui ka erasektori IKT teenusepakkujad, kes osutavad teenuseid riiklikele instantsidele, saaksid kiirelt, kuluefektiivselt ning turvaliselt teenuseid tarbida. Käesolev kirjatükk on mõeldud andmaks ülevaadet tüüpilise Infrastructure-as-a-Service rakenduse struktuurist ning Riigipilve teenuste sobitumisest organisatsiooni vajadustega.
Rahvatarkus väidab, et üks pilt on võrdväärne tuhande sõnaga, alustamegi siis ühest illustratsioonist:

Joonisel kuvatu kirjeldab olukorda, kus Riigipilve klient:

  • Käivitab kolme keskkonnaga rakenduse. Keskkonnad on: arendus- (development), eeltoodandu- (staging), toodangukeskkond (production).
  • Eel- ja toodangukeskkonnad töötavad kahes geograafiliselt erinevas asukohas, jagades sisevõrku.
  •  Sisemised vahendid (nt code repository, container registry, CI/CD) paigutatakse Riigipilves eraldi keskkondadesse.
  • Keskkonnad omavad avalikule Internetile juurdepääsu läbi riigiasutuste andmesidevõrgu. Lisaks on toodangukeskkond otseselt ühendatud kliendi enda võrguga.
  • Riigipilve spetsialistide abi on kaasatud, et kiirendada olemasolevate teenuste migratsiooni.

Riigipilve teenuste kättesaadavus tagatakse kliendile läbi RIKSiga kliendilepingute sõlmimise, mille järgselt avatakse kliendile juurdepääs Riigipilve Iseteeninduskeskkonda – portaali, mille kaudu klient saab vajaminevaid ressursse tellida ja oma ressursse hallata. 

Riigipilve eesmärk on pakkuda võimalikult palju teenuseid täielikult automatiseeritud kujul. On paratamatu, et mõningad neist vajavad täiendavaid tehnilise spetsialisti poolseid tegevusi (nt tugi migreerimisel või privaatühenduse loomine kliendi võrku). 

IaaS teenus on olemuselt geneeriline ning suunatud rahuldamaks enamuse kliendibaasi vajadustest. Teenuse hinnastus on paindlik – klient tasub päevapõhiselt suurima tellitud VPC paketi (CPU/RAM/Storage) eest.  

Kõik toimingud, kaasa arvatud privaatpilvede loomine, on teostatavad API vahendusel ning integreeritavad kliendi CI/CD lahendustega.

Täiendavalt saate teenuse kohta lugeda teenuse kirjeldusest.


Küsimuste tekkimisel, palume, et kontakteerute RIKS klienditeenindusega.


Lisa kommentaar

Email again:
Vaegnägijatele