Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kommentaarid (20)

ISKE audit

KPMG Baltics OÜ viis ajavahemikul 14.10.2019 – 02.12.2019 läbi andmekeskuste ja Riigipilve teenuse osas kolmeastmelise etalonturbe meetmete süsteemi (ISKE) auditi.

KPMG Baltics OÜ viis ajavahemikul 14.10.2019 – 02.12.2019 läbi andmekeskuste ja Riigipilve teenuse osas kolmeastmelise etalonturbe meetmete süsteemi (ISKE) auditi.

Audit viidi läbi ISKE moodulite valimi põhjal. Andmekeskustega (seadmemajutuse teenus) oli seotud 15 moodulit ja nendes kokku 441 meedet ning Riigipilvega 16 moodulit, kokku 407 meedet. 

Auditi tulemusel said nii Riigipilv, kui andmekeskused audiitoritelt kiitva hinnangu. Infoturbeteemadele on mõeldud planeerimise käigus ja rakendatud süsteemselt. Auditi käigus ei tuvastatud selliseid rakendamata ja/või osaliselt rakendatud turvameetmeid, mille mitterakendamisest ja/või osalisest mitterakendamisest võiks tuleneda kriitilise riskiastmega riske andmekeskuste ja riigipilve teenuse osas.
Varasemalt on toimunud Riigipilve teenuse ISKE audit 2017 aastal täismahus ning selle tulemusena kinnitasid I&T Advisor OÜ audiitorid ISKE H turbeastme nõuetele vastavust.


Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (20)
555 sample@email.tst · 17. juuli 2021
555 sample@email.tst · 17. juuli 2021
555 sample@email.tst · 17. juuli 2021
555 sample@email.tst · 17. juuli 2021
555 sample@email.tst · 17. juuli 2021
555 sample@email.tst · 17. juuli 2021
555 sample@email.tst · 17. juuli 2021
555 sample@email.tst · 17. juuli 2021
555 sample@email.tst · 17. juuli 2021
555 sample@email.tst · 17. juuli 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
555 sample@email.tst · 14. detsember 2021
Vaegnägijatele